Gördüklerim, duyduklarım, düşündüklerim…

Hakkımda

Ad-Soyad: Serkan Köybaşı

Doğum Tarihi: 17.04.1980

Telefon (İş): (0 212) 381 0 365

e-mail: serkan.koybasi@law.bau.edu.tr

Diller

Türkçe (Anadil), Fransızca (Çok iyi), İngilizce (Çok iyi), Almanca (C1 – Goethe)

İş Tecrübesi

2002 – 2004 Power Group Haber Merkezi – Çevirmenlik

2005 – 2014  Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Araştırma Görevlisi)

2014 – …        Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Doktor Öğretim Üyesi)

2020 – …        Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (yarı-zamanlı)

Verdiği Dersler
Bahçeşehir Üniversitesi
LAW 1011 Anayasa Hukuku Genel İlkeler (Türkçe ve/veya İngilizce)
LAW 1012 Türk Anayasa Hukuku (Türkçe ve/veya İngilizce)
LAW 1341 Hukuka Giriş
LAW 2005 Anayasa Mahkemesi’ne Başvuru (İngilizce)
LAW 2006 Hayvan Hakları (İngilizce)
LAW 2015 Demokrasi Teorileri ve Pratikleri
LAW 2016 Türkiye’de Demokrasi Sorunları
LAW 2018 Güncel Anayasal Gelişmeler (İngilizce)
LAW 2202 Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi
LAW 3067 İnsan Hakları Hukukunda Güncel Konular (İngilizce)
KHK 5218 Hukuk Devleti
ISL 5301 Araştırma Yöntemleri ve Etik
Boğaziçi Üniversitesi
POLS 102 Anayasa Hukukuna Giriş

Akademik Çalışmalar

Kitaplar

Anayasa Hukuku – Temel Kavramlar ve Genel Esaslar, Süheyl Batum – Didem Yılmaz – Serkan Köybaşı, Oniki Levha, İstanbul, 2021.

Makaleler

“İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin 9. Maddesi Işığında Avrupa’da ve Türkiye’de Türban”, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, sayı:1/2003, Ocak 2003

“Alan Vergisinin Hukuksal Dayanağı Kalmadı”, Güncel Hukuk Dergisi, Sayı 11, Kasım 2004

“Uluslararası İnsancıl Hukukta Canlı Kalkan Kavramı”, Erdoğan Teziç’e Armağan, Galatasaray Üniversitesi Yayınları Armağan Serisi No: 5, İstanbul, 2007

“Bülent Ersoy’un ‘Aykırı’ İfade Özgürlüğü”, Güncel Hukuk Dergisi, Sayı 5-53, Mayıs 2008

“Bir Hukuka Uygunluk Sebebi Olarak İklim Değişikliği”, Güncel Hukuk Dergisi, Sayı 11-59, Kasım 2008

“Avrupa Birliği Entegrasyon Sürecinde Bir Anayasal Direniş Örneği Olarak İspanya”, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, Sayı 63-64, Kasım-Aralık 2009

“Referandumlarda Konunun Tekliği İlkesi”, Güncel Hukuk Dergisi, Sayı 5/77, Mayıs 2010

“İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin Bayatyan Kararı ve Kararın Türkiye’deki vicdanî Ret Hakkına Etkisi”, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, Cilt 7, Sayı 85-86, Kasım-Aralık 2011

“Anayasalarda Değişmezlik İlkesinin Teorik Temeli ve Anayasa Mahkemesinin Değişmez Maddeleri Koruma Sorumluluğunun Dayanağı”, in Anayasa Hukuku Araştırmalarında Genç Yaklaşımlar – Kuramsal ve Uygulamalı Yeni Çalışmalar, editör: Prof.Dr Bertil Emrah Oder, On İki Levha Yayınları, İstanbul, Aralık 2013, ss. 3 – 23.
“Yeni Tunus Anayasası’nın Yazım Süreci ve Sürecin Sonuca Yansıması”, Prof.Dr. Feridun Yenisey’e Armağan, Cilt II, Beta, İstanbul, 2014.
“Yargı Denetiminden Milletlerarası Andlaşmalar Yoluyla Kaçmak: Akkuyu Nükleer Güç Santrali Andlaşması”, Anayasa Hukuku Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 5, 2014, ss. 343-358.
“Developments in Turkish Constitutional Law”, in 2016 Global Review of Constitutional Law, I-CONnect – Boston College-The Clough Center for the Study of Constitutional Democracy, editors: Richard Albert, David Landau, Pietro Faraguna and Simon Drugda, ISBN: 978-0-692-92516-4 (Electronically published), I-CONnect, 2017, ss. 218-222.

“Turkey: The State of the Liberal Democracy”, in 2017 Global Review of Constitutional Law, I-CONnect – Boston College-The Clough Center for the Study of Constitutional Democracy, editors: Richard Albert, David Landau, Pietro Faraguna and Simon Drugda, ISBN: 978-0-692-15916-3 (Electronically published), I-CONnect, August 2018, ss. 296-300.

“Amending the Unamendable: The Case of 4th Paragraph of Article 20 of the German Basic Law” in An Unamendable Constitution? – Unamendability in Constitutional Democracies (ed. Richard Albert and Bertil Emrah Oder), Springer, Switzerland, 2018, ss. 259-280.

“Yeni Bir Anayasal Hak Öznesi Olarak Hayvan – I”, Anayasa Hukuku Dergisi, C. 6, S. 13, 2018, ss. 103-156.

“Yeni Bir Anayasal Hak Öznesi Olarak Hayvan – II”, Anayasa Hukuku Dergisi, C. 17, S. 14, 2018, ss. 355-420.

“Turkey”, in 2018 Global Review of Constitutional Law, I-CONnect – Boston College-The Clough Center for the Study of Constitutional Democracy, editors: Richard Albert, David Landau, Pietro Faraguna and Simon Drugda, ISBN: 978-0-692-15916-3 (Electronically published), I-CONnect, October 2019, ss. 314-318.

“Turkey”, co-authored with Emre Turkut, in 2019 Global Review of Constitutional Law, I-CONnect – Boston College-The Clough Center for the Study of Constitutional Democracy, editors: Richard Albert, David Landau, Pietro Faraguna and Simon Drugda, ISBN: 978-0-692-15916-3 (Electronically published), I-CONnect, 2020, pp. 358-362.

“Turkey”, co-authored with Emre Turkut, in 2020 Global Review of Constitutional Law, I-CONnect – Boston College-The Clough Center for the Study of Constitutional Democracy, editors: Richard Albert, David Landau, Pietro Faraguna and Simon Drugda, ISBN: 978-0-692-15916-3 (Electronically published), I-CONnect, 2021, pp. 315-319.

S Köybaşı, V Aslan, N Betül Haliloğlu, ‘Turkey: Legal Response to Covid-19’, in Jeff King and Octávio LM Ferraz et al (eds), The Oxford Compendium of National Legal Responses to Covid-19 (OUP 2021). doi: 10.1093/law-occ19/e33.013.33

Diğer yayınlar

Ekolojik Krize Karşı Yeşil Anayasa, politika notu, Istanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü, Nisan 2021. https://d4b693e1-c592-4336-bc6a-36c134d6fb5e.filesusr.com/ugd/c80586_dc99d5204b82443ea857d1d513673f3e.pdf

Blog yazıları

“The Tide is Turning: Elections in Turkey”, VerfBlog,2018/6/23, https://verfassungsblog.de/the-tide-is-turning-elections-in-turkey/, DOI: https://doi.org/10.17176/20180625-145015-4.

Sunumlar

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Boston College Law School tarafından organize edilen “Workshop on Unamendable Constitutional Provisions” başlıklı atölye çalışmasına “discussant” olarak katılım, İstanbul, 9 Haziran 2015.

İnsan Hakları Ağı Azınlık Hakları Grubu’nun düzenlediği atölye çalışması’nda “Autonomy Politics in Turkey” başlıklı sunum (basılmadı), 14 Eylül 2015.

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen Magna Carta Konferansı’nda “Magna Carta – Keyfîliğe Karşı Hukukun Üstünlüğü” başlıklı sunum (basım aşamasında), İstanbul, 9 Ekim 2015

Uşak Barosu’nda Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru eğitimi, Uşak, 17 Ekim 2015.

Muğla Barosu’nda Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru eğitimi, Muğla, 28 Kasım 2015.

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Kulübü tarafından düzenlenen Türkiye’de Basın Özgürlüğü Konferansı’nda sunum (basılmadı), İstanbul, 15 Aralık 2015.

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen Çevre, Kent ve Hukuk Sertifika Programı’nda Ekolojik Anayasa sunumu (basılmadı), İstanbul, 12 Mart 2016.

Oy ve Ötesi Derneği tarafından düzenlenen “Her Yer Anayasa” paneli, 11.Haziran 2016.

Önce Demokrasi Girişimi ve Anayasa Hukuku Araştırmaları Derneği’nin düzenlediği Sarıyer Anayasa Tartışıyor adlı panelde “ekolojik anayasa” sunumu (basılmadı), 12 Ekim 2016.

Bahçeşehir Üniversitesi İnsan Hakları Kulübü’nün düzenlediği Bireysel Başvuru Eğitimi’nde kadının soyadı ve vicdanî ret hakkı üzerine sunum, 17 Kasım 2016.

İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası kapsamında düzenlenen Cezasızlık ve OHAL Sonrasında LGBTİ+ Hakları Paneli’nde olağanüstü halin teorik çerçevesi ve 1982 Anayasası’nda düzenlenişi ve işleyişi üzerine sunum, 20 Haziran 2017.

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Raoul Wallenberg Enstitüsü İstanbul Şubesi ve Yeşil Düşünce Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği “Doğa ve Hukuk Uluslararası Konferansı”nda “Karşılaştırmalı Anayasa Yargısında Çevre Hakkı” başlıklı oturumda Türkiye Anayasa Yargısı sunumu, 30 Kasım 2017.

Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası Hukuk Kulübü tarafından Bahçeşehir Üniversitesi Güney Kampüsü’nde organize edilen Güncel Boyutlarıyla Hayvan Hakları Konferansı’nda “Hayvan Anayasal Özne Olabilir mi?” başlıklı sunum, 27 Şubat 2019.

Marmara Hukuk Derneği ve Marmara Hukuk Kulübü tarafından Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Kampüsü’nde organize edilen Çevre Çalıştayı’nda “Hayvanlara Gerçek Haklar” başlıklı sunum, 4 Mayıs 2019.

Beykent Üniversitesi Uluslararası Hukuk Kulübü tarafından Beykent Üniversitesi Taksim Kampüsü’nde organize edilen Hayvan Hakları Konferansı’nda “İnsan Haklarının Hayvanlara Genişletilmesi” başlıklı sunum, 9 Mayıs 2019.

Ödüller

Aybay Hukuk Vakfı İnsan Hakları İnceleme Yarışması, “İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin 9’uncu Maddesi Işığında Avrupa’da ve Türkiye’de Türban” adlı çalışmayla yarışma ikinciliği, Aralık 2003.

Türkiye Bilişim Derneği Bilimkurgu Öykü Yarışması, “Işık” adlı öyküyle yarışma ikinciliği, 2018.

İdarî Görevler

2006 – 2009        Bahçeşehir Üniversitesi Toplum Akademisi Yürütme Kurulu Başkan Yardımcılığı

2007 – 2008  “Haklarımız” adlı televizyon programı sunuculuğu, Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi

Diğer

“Anadilde Eğitim Konferansı” organizasyonu, 21-22 Aralık 2014, Bahçeşehir Üniversitesi

“Doğa ve Hukuk – Uluslararası Konferans” organizasyonu, 30 Kasım 2017, Bahçeşehir Üniversitesi

Eğitim

1987 – 1992  Halil Bedii Yönetken İlköğretim Okulu / İlkokul Diploması

1992 – 1999  Galatasaray Lisesi / Lise Diploması

1999 – 2004  Hukuk Fakültesi Galatasaray Üniversitesi / Lisans Programı

2004 – 2007 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Galatasaray Üniversitesi, Yüksek Lisans, Kamu Hukuku – “Türk Parlamento Hukuku Açısından Meclis Araştırması” başlıklı Yüksek Lisans Tezi

2007 – 2014      Sosyal Bilimler Enstitüsü, Galatasaray Üniversitesi, Doktora, Kamu Hukuku – “Anayasalarda Değişmezlik – Değişmez Maddelerin Teorisi ve Pratiği” başlıklı doktora tezi

Diğer Eğitim Referansları, Stajlar ve Sertifikalar

2000 Mart –  Harvard Model United Nations, İnsan Hakları Komitesi’nde Angola Temsilciliği, Atina, Yunanistan

2001 Nisan –  Euroforum, Avrupa Konseyi üyeliği, Galatasaray Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

2002 Eylül –   The European System of Human Rights Protection (yaz kursu), Europa Universitaet Viadrina Frankfurt (Oder), Frankfurt / O, Almanya

2007 Eylül –  Avrupa Birliği Kamu Hukuku Merkezi (yüksek lisans programı), Atina, Yunanistan

2009 Eylül – 2010 Ocak, Dialog Eğitim Kurumları, Spikerlik – Sunuculuk Kursu, İstanbul, Türkiye

2016 Ekim – 2017 Ocak, Dialog Eğitim Kurumları, Seslendirme Kursu, İstanbul, Türkiye

Diğer Aktiviteler ve Üyelikler

1994 – 2005   Galatasaray Lisesi, Galatasaray Spor Kulübü, Galatasaray Üniversitesi ve                   Es Spor Kulübü Voleybol Takımları

1999 – 2001  Galatasaray Üniversitesi Tango Kulübü

2001 – 2002   Galatasaray Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanlığı

2005 – 2012   İstanbul Orienteering Spor Kulübü üyeliği

2006                  Gaziantep yerel televizyonu Tempo TV için hazırlanan “Haklarımız” adlı programda içerik belirleme ve sunuculuk

2007                 Haziran, DASK Anadolu Dağ Maratonu, kısa parkur ikinciliği

2007                 Ağustos, Macera Akademisi Yeniay Yarışı, uzun parkur üçüncülüğü

2008 – 2012     Yeşiller Partisi üyeliği

2009 — 2010  Gönüllü Express Dergisi muhabirliği

2010 – 2012   Galatasaray Spor Kulübü üyeliği

2012                Temmuz, DASK Anadolu Dağ Maratonu, kısa parkur birinciliği

2013 P. Jessup Moot Court Competition İrlanda Ulusal Elemeleri’nde yargıçlık

2015 – 2018    Yeşil Düşünce Derneği Yönetim Kurulu üyeliği

2011 – …      Anayasa Hukuku Araştırmaları Derneği üyeliği

2012 – …    Yeşil Düşünce Derneği üyeliği

2015 – …  Üniversiteler Arası Bahçeşehir Üniversitesi Varsayımsal Bireysel Başvuru Yarışması organizatörlüğü

4 comments on “Hakkımda

  1. OYA
    19/11/2015

    Bir arkadaşımın tavsiyesi ile sizin “Paris katliamı sonrası:Sosyal medyada bir 3. dünya özgüveni dalgası” adlı yazınızı hayranlıkla okudum. Hislerime tam anlamıyla tercüman olmuşsunuz.. Facebook ve twitter sayfamda paylaştım. Sadece teşekkür etmek istedim.

  2. Bayram Kunek
    20/11/2015

    Paris katliamına ilişkin yazınız tek kelimeyle muhteşem! Akademik geçmişinizi ve yayınlarınızı inceleyince, ileride çok iyi bir profesör olarak karşımıza çıkacağınıza ilişkin inancım arttı! Her türlü hukuksuzluğun hukuk olarak sunulduğu gözü yaşlı ülkemizde sizin gibi hukukçuların sayısının artması en büyük temennimiz! Sağlıcakla kalın!

Yorum yazmak ister misiniz?

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

Bu blog'u takip etmek için mail adresinizi yazınız

Diğer 17.411 aboneye katılın

Twitter’dan

En son yayınlananlar

%d blogcu bunu beğendi: